София-град

Изграждане на печеливша концепция за търговски обект

 • Дата на публикуване: 04-01-18
 • Цена: 330,00 лв

Дати- 12.01.2018г. – Пловдив, 25.01.2018г. – гр.Русе, 29.01.2018г. – гр.София  Избор на локация. Техническо управление на асортимента и търговската площ. Мърчандайзинг - техники, изисквания, периодичност, ангажимента. Създаване на въвеждащи програми за…

Прочетете повече
София-град

Ефективно обслужване на клиенти в търговски обект

 • Дата на публикуване: 04-01-18
 • Цена: 260,00 лв

Дати – 08.01.2018г. – гр.София,  11.01.2018г. – гр.Пловдив,    24.01.2018г. – гр. Русе, Критерии за качествено обслужване. Техники за бързо усвояване на характеристиките и предимствата на стоките. Методи за бързо и качествено обслужване. Самоиздръжка на…

Прочетете повече
София-град

Технологът като генератор на допълнителни печалби за фирмата

 • Дата на публикуване: 04-01-18
 • Цена: 260,00 лв

Дати – 27.01.2018г.- гр.София Критерии за избор на технология. Задаване на параметри за работа с машините. Избор на подходящи суровини. Управление на качеството. Управление на брака. Пълната програма на обученията можете да видите тук:…

Прочетете повече
София-град

Тренировъчна школа- Създаване на нов продукт

 • Дата на публикуване: 27-12-17
 • Цена: 600,00 лв

Дати- 22-23 февруари 2018г. – гр.София Ден първи 1. Идеята за нов продукт – каква стойност добавя 2. Идентифициране на пазарна ниша 3. Анализ на потребителските нужди и нагласи 4. Анализ на конкурентите 5. Потенциал на пазара 6. Ключови предимства на…

Прочетете повече
София-град

Тренировъчна школа- Експанзия към нови пазари

 • Дата на публикуване: 27-12-17
 • Цена: 880,00 лв

Дати- 29, 30, 31 януари 2018г. – гр.София Ден първи 1. Анализ на външната среда 2. Анализ на пазарната среда 3. Анализ на структурата на пазара „Route to market“ 4. Идентифициране на пазарна ниша 5. Избор на продукти за експанзията – съществуващи или…

Прочетете повече
София-град

Анализ и намиране на решения за ефективно производство

 • Дата на публикуване: 19-12-17
 • Цена: 400,00 лв

Дати – 23.01.2018г. гр- София Идентифициране на пречки пред ефективното производство. Анализ на първопричините. Дърво на настоящата реалност. Основни проблеми и конфликти. Дърво на бъдещата реалност. Пълната програма на обученията можете да видите тук:…

Прочетете повече
София-град

Производствен мениджмънт в динамична среда

 • Дата на публикуване: 19-12-17
 • Цена: 330,00 лв

Дати – 22.01.2018г. гр- София, 31.01.2018г. – гр. Пловдив Идентифициране на заплахите в производствената система. Анализ на релността. Управление на процесите в производството. Намиране на ежедневните симптоми, които пречат да постигаме целта си. Методи…

Прочетете повече
София-град

Комуникация и законови рамки в снабдяването

 • Дата на публикуване: 19-12-17
 • Цена: 330,00 лв

Дати – 22.01.2018г. гр- София Термини и приложението им в снабдяването. Приходи, разходи и ресурси. Вътрешно-фирмена комуникация. Ефективно обслужване на колеги. Комуникация на оперативно ниво във фирмата. Подсигуряване адекватост и бързина при поставяне…

Прочетете повече
Столична община

Конфликти на интереси и антикорупционни практики

 • Дата на публикуване: 19-12-17
 • Цена: 330,00 лв

Дати – 18.01.2018г. гр- София  Корупционни казуси. Превантивни мерки. Спестявания и тенденции в склада. Административна и бизнес етика и комуникация. Водене на преговори. Пълната програма на обученията можете да видите тук:…

Прочетете повече
София-град

Правилно съхранение на стоките в склада

 • Дата на публикуване: 19-12-17
 • Цена: 260,00 лв

Дати – 17.01.2018г. гр- София, 31.01.2018г. – гр. Пловдив Класификация и проследимост на стоките. Намаляване времето за обработка на товарите. Стокознание и прилагането му при съхранение на стоките. Специфично складиране и съхранение на товарните…

Прочетете повече