Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ТиПродаваш от една страна и потребителите на сайта ТиПродаваш .


Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване. ТиПродаваш не носи отговорност, ако Потребителят не се е запознал актуалните Условия.


Използването на сайта ТиПродаваш по какъвто и да е начин означава, че Потребителят се е запознал и съгласил с Общите условия. В случай че не сте съгласни с всички Общи условия, моля не използвайте този сайт.1. УСЛУГИ


ТиПродаваш предоставя на Потребителите следните услуги: достъп до информация през интернет, регистрация в каталог, безплатни обяви, новини, абонамент.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


a) предоставяне на вярна и точна информация за себе си при попълване на регистрационната форма. Ако Потребителят неточна информация, ТиПродаваш има право изтрие информацията за неговия профил и да му откаже по-нататъшен.


б) да не публикува обяви с импулсни телефони, ако не е описана точната цена на обаждането към тези телефони.


в )да не публикува обяви с дублиращо се съдържание. Такива обяви пречат на посетителите на сайта да разглеждат коректно съдържанието на сайта и ще бъдат изтривани без предупреждение.


г) да не публикува обяви с обидно или невярно съдържание към трети лица.3. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни.


Регистрираните Потребители се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от ТиПродаваш по електронен път.


ТиПродаваш си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите, когато е необходимо изпълнение на закона или юридически процедури.


Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална.4. ДРУГИ


Информацията и данните, които стават публично достояние, са отговорност единствено на Потребителя, който ги генерира.

Обявите в ТиПродаваш се публикуват в реално време, поради което е невъзможна точната им и навременна проверка. Обяви с дублиращо съдържание или които не са на кирилица ще бъдат изтривани без предупреждение.


ТиПродаваш има право да променя дизайна на Услугите без предварително известяване.


Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на ТиПродаваш, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.


Предвид международния характер на Интернет и че ТиПродаваш е свързан с тази мрежа, ТиПродаваш не гарантира, че потокът информация към и от ТиПродаваш няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL ( криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.


За да се свържете с нас ползвайте този адрес:
 Контакт